EST ENG

10621 Tallinn · Laki 16 · Tel.: (+372) 612 9819 · Fax: (+372) 612 9824 · info@hevac.ee
Avaleht

Hevac OÜ on sõltumatu konsultatsiooni- ja projekteerimisalaseid teenuseid osutav ettevõtte, mille põhivaldkondadeks on

  • küte, ventilatsioon, jahutus ehk sisekliima tagamisega seotu
  • veevarustus ja kanalisatsioon
  • energiatõhusus 

Meie põhitegevuseks on kütte, ventilatsiooni, jahutuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni (KVJ-VK) projekteerimine ning energiatõhususe alane nõustamine. Lisaks sellele koostame sisekliima- ja soojusenergeetikaalaseid eksperthinnanguid, uuringuid ning nõustame tellijaid.