Sõltumatud konsultatsiooni- ja projekteerimisalased teenused

Hevac OÜ on sõltumatu konsultatsiooni- ja projekteerimisalaseid teenuseid osutav ettevõtte, mille põhivaldkondadeks on:

  • küte, ventilatsioon, jahutus ehk sisekliima tagamisega seotu
  • veevarustus ja kanalisatsioon
  • energiatõhusus

Meie põhitegevuseks on kütte, ventilatsiooni, jahutuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni (KVJ-VK) projekteerimine ning energiatõhususe alane nõustamine. Lisaks sellele koostame sisekliima- ja soojusenergeetikaalaseid eksperthinnanguid, uuringuid ning nõustame tellijaid.

Uudised