Sisekliima ja soojusenergeetika alased uuringud ning ekspertiisid,  sh:

  • siseõhu  parameetrite (temperatuur, niiskus, CO2 jms.),  pindade (seinad, torustikud, mahutid jms.) temperatuuride, vooluhulkade, kiiruste jms. mõõtmistega
  • katlamajade ja soojustrasside efektiivsuse määramisega
  • mõõtmistulemuste  analüüsimise ja hinnangute andmisega
  • vajadusel olukorra parandamise ettepanekute ja lahenduste väljatöötamisega