Tellijate nõustamine  sh.

  • hinnangute andmisega
  • ehitusprojekti läbiviimisel
  • lähteülesande analüüsiga
  • projektide ekspertiisidega
  • töövõtu pakkumiskonkursside korraldamise ja pakkumiste analüüsiga
  • omanikujärelvalvega
  • tööde vastuvõtu inspekteerimisega
  • garantii ajal  probleemkohtade väljaselgitamisega