Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ning veevarustuse ja kanalisatsiooni projektide koostamine  sh.

 • tellija vajaduste väljaselgitamisega (vajadusel olemasoleva olukorra mõõdistamine ja kaardistamine)
 • võimalike lahendusvariantide analüüsimise ja optimaalse lahendusvariandi väljaselgitamisega sh.
  • tasuvusarvutused (LCC)
  • äriplaanide koostamine
  • eskiisprojektide koostamine
  • eelprojektide koostamine
  • põhiprojektide koostamine
  • töövõtu pakkumisdokumentatsiooni koostamisega